Thành phần: 100% búp trà tươi Oolong giống Tứ Quý

Mô tả

Thành phần: 100% búp trà tươi Oolong giống Tứ Quý

DNTN Phương Nam là doanh nghiệp ĐẦU TIÊN trong ngành trà Việt Nam đạt được các chứng nhận có giá trị quốc tế:
GLOBAL G.A.P HACCP ISO 9001:2008