Oolong túi lọc Hồng Hoàng Long

Thành phần
Đóng gói

Oolong túi lọc Hồng Hoàng Long