Cúp vàng nông nghiệp do bộ Nông nghiệp và phát triển Nông thôn trao tặng năm 2009

cupnn

chungnhancupvangnn

Chỉ số Tín nhiệm do Hội Doanh Nghiệp Việt Nam trao tặng 2 năm liên tiếp 2008 và 2009

cup2009

bang2008

cup2008

bang2009